สหรัฐฟื้นนโยบายคอนเทนเมนต์ ดึงพันธมิตรเอเชียกีดกันจีนทุกวิถีทาง

นโยบายคอนเทนเมนต์เป็นยุทธศาสตร์ของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์จากสหภาพโซเวียตโดยเข้าไปช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในยุโรปและเอเชียจากการคุกคามขยายอำนาจของคอมมิวนิสต์จากสหภาพโซเวียตทุกวิถีทางความพยายามดังกล่าวเน้นความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง

สังคมวัฒนธรรมและการทหารเพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถยืนหยัดต่อต้านการคุกคามและการรุกรานจากสหภาพโซเวียตนโยบายคอนเทนเมนต์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือแผนมาร์แชลล์ เป็นโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐแก่ประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตก เพื่อป้องกันการพังทลายทางเศรษฐกิจและเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของรัฐชาติของยุโรปตะวันตกขึ้นมาใหม่ แผนมาร์แชลล์นี้ ประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตกยุโรปได้เงินมากกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งในรูปเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากสหรัฐตลอดระยะเวลาระหว่างปี 2491-2494 ทำให้ประเทศต่างๆ ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจที่ใกล้จะล้มละลายจนสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงแข็งแรงขึ้นมาได้จนรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของการขยายตัวของคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต