อาหารสายยาง: การให้อาหารทางสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่

อาหารสายยาง: การให้อาหารทางสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่ การให้อาหารทางสายยางในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แน่นอนว่าจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการรักษาความสะอาด รวมไปถึงอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดูแลจะต้องคำนึงถึง

การให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยจะต้องติดสายยางให้อาหารโดยสายยางให้อาหารนั้นจะถูกสอดผ่านเข้าร่างกาย ไม่ว่าเป็นตำแหน่งจมูกหรือบริเวณหน้าท้อง ใส่สายยางให้อาหารอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย หากอยู่ไปนานๆจะเกิดข้อเสียต่อร่างกายผู้ป่วยได้ หากสายยางลื่น และเกิดหลุดออกจากตำแหน่งของ-กระเพาะอาหาร ทำให้ผู้ดูแลจะต้องใส่ใหม่หรือ การให้อาหารทางจมูก อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดไซนัสอักเสบได้ เนื่องจากให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุจมูกข้างนั้นๆ นอกจากนี้สายยางอาจทำให้เกิดคออักเสบ หรือต่อมทอนซิลอักเสบได้อีกด้วย จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ สายยางให้อาหารอาจไปทำให้เกิดการระคายเคืองที่รูเปิดของท่อปรับความดันของหูชั้นกลาง ซึ่งอยู่ด้านหลังของโพรงจมูก และก่อให้เกิดหูอื้อหรือก่อให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบได้ ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกว่ากลืนน้ำลายได้ไม่ปกติ เนื่องจากสายยางนั้นค้ำอยู่ในหลอดอาหาร, อาหารบางส่วนอาจย้อนจากกระเพาะอาหารขึ้นมาในคอหอยได้ เห็นมั้ยว่า การที่สายยางให้อาหารเข้าไปอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยนานๆ ก็ส่งผลเสียต่อระบบร่างกายได้หลายอย่าง ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องมีความรู้เรื่องของการให้อาหารผู้ป่วยทางสายยางมากพอสมควร เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่จะส่งผลเสียต่อผู้ป่วย

นอกจากสายยางให้อาหารแล้ว พลาสเตอร์ที่ติดเพื่อยึดให้สายยางอยู่กัลที่ ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้ดูแลจะต้องเปลี่ยนพลาสเตอร์ทุกวัน เพื่อเป็นการสังเกตรอยกดทับระหว่างสายยางกับตำแหน่งที่ให้อาหาร หากมีความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของสายยาง หากมีการให้อาหารบริเวณหน้าท้อง ที่ส่งตรงไปยังกระเพาะอาหาร ควรที่จะทำความสะอาดแผลบริเวณหน้าท้องทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ผู้ดูแลควรสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิดด้วย

ข้อดี ของการให้ อาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วย !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสมนั้น ถือเป็นอาหารทางการแพทย์ ที่มีการใช้จริงในโรงพยาบาล สำหรับให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือไม่สามารถกลืนอาหารได้เอง แต่ยังมีระบบย่อยอาหารที่ดูดซึมได้ดี จึงจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร อาหารปั่นผสมนั้นมีใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านและต้องให้อาหารปั่นผสมแก่ผู้ป่วย

ข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง นั้น สามารถทำให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน แถมยังประหยัดและปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งทางอาหารปั่นผสม เราสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมากที่สุด เพราะถ้าหากผู้ป่วย ได้รับอาหารที่ไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ทรุดหรือก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย และจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายได้

สำหรับการให้อาหารทางสายยาง เป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการกลืน เพื่อทำให้ง่ายต่อการให้อาหารผู้ป่วย ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แต่อาหารปั่นผสมนั้น ต้องทำตามสูตรของนักโภชนาการที่ได้ทำการคำนวณสัดส่วน สารอาหาร และพลังงานที่ผู้ป่วยเหมาะสมที่จะได้รับ ซึ่งต้องมีนักโภชนาการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร รวมถึงใส่ภาชนะ เพื่อคุณภาพที่ดีของอาหาร