Tag: ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ชวนเที่ยวกรุงเทพฯ ไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญและเงินตราไทยในยุคสมัยต่าง ๆ พร้อมกับมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่น่าสนใจ